Vesti


Utorak, 19. mart, 2019. godine u 18 časova
Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu
Platoneum, Nikole Pašića 6, Novi Sad
Transpozicijski diskurs identiteta i prostora

2019-Identitet-prostor-Sanu

U okviru programa SANU galerije MLADI DOLAZE, pozivamo Vas na otvaranje izložbe radova pod nazivom "Transpozicijski diskurs identiteta i prostora".

Umetnici koji izlažu su: Darija Medić, Vanja Novaković, Luka Stojanovića, Jelena Gajinović, Tijana Jevrić i Hose Rejes Kabalero.

Mladi umetnici okupljeni oko projekta Vizuelne transpozicije identiteta i prostora istražuju lične, prostorne i socijalne odnose koji učestvuju u formiranju našeg JA i njegovog okruženja. Šta konstituiše naš identitet/e i kako ih razumemo, iščitavamo i predstavljamo?

Ovi mladi umetnici sagledavaju identitet sa tri različite tačke gledišta koje otvaraju vrata širokom spektru faktora zaslužnih za naš identitetski konstrukt. Izložba je tako podeljena da ispituje identitet i prostor oko njega. Prvi deo istražuje međuodnos medijskog i urbanog prostora grada. Kako se urbani identitet kreiranašom interakcijom i konzumacijom plasiranog sadržaja i na koji način on povratno utiče na naš identitet. Drugi deo se osvrće na lični i virtuelni identitet našeg JA koji se formira pod uticajem masovnih medija i upotrebom novi komunikacionih tehnologija. Treći deo izložbe se vraća identitetu prvog masovnog medija i načina na koji je redefinisao spektar komunikacije i socijalizacije i kako on nastavlja da se menja u digitalnom obliku. Na ovaj način zaokružuje se koncept izložbe koji ispituje različite vidove komunikacije kako sa našim okruženjem, tehnologijom, ljudima pa i nama samima, i kako ovi faktori utiču na kreiranje naše ličnosti i našeg identiteta koji plasiramo javnosti.

Izložba je nastavak projekta Vizuelne transpozicije identiteta i prostora, čiji je autor Sunčica Pasuljević Kandić, stručni saradnik na katedri za nove likovne medije - Akademija umetnosti u Novom Sadu.

Izložbu će svečano otvoriti Sanja Kojić Mladenov, istoričar umetnosti.

Nadamo se da se vidimo.07-13. mart 2019. Pariz
Srpski Kulturni centar Pariza
Vizuelne transpozicije identiteta i prostora

2019-Identitet-Pariz

U periodu od 07-13 marta, Katedra za Nove likovne medije sa departmana Likovnih umetnosti, Akademija u Novom Sadu, predstavila je projekat Vizuelne transpozicije identiteta i prostora u Srpskom Kulturnom centru u Parizu.

U periodu od 08-09 marta, pod vođstvom stručnog saradnika Sunčice Pasuljević Kandić, studenti Katedre za Nove likovne medije: Vanja Novaković, Jelena Gajinović, Luka Stojanović i Tijana Jevrić predstavili su se francusko-srpskoj publici sa dvodnevnim programom.

Okupljenima je predstavljen rad Katedre za Nove likovne medije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Publika je imala priliku da se uključi u panel diskusija o Konstrukciji i dekonstrukciji identiteta gde su studenti: Vanja Novaković, Jelena Gajinović, Luka Stojanović i Tijana Jevrić predstavili svoja istraživanja na temu identiteta u tehnički posredovanom društvu. Sa publikom je pokrenuta diskusiju na temu sagledavanja identiteta iz pozicije tri različite generacije.

Okupljeni studenti su za francusko-srpsku publiku održali i javnu radionicu #IDPLACES koja je putem psihogeografske šetnje okupljenim učesnicima predstavila manje popularizovane identitetske tačke grada Pariza.

Tokom boravka uspešno su pokrenuti pregovori između studenata i Srpskog kulturnog Centra o budućoj saradnji. Projekat je uspešno ostvario cilj kreiranja novih prilika za okupljene studente.

Program je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Akademije umetnosti u Novom Sadu.2018-2019. Novi Sad - Pariz
Srpski Kulturni centar Pariza
Vizuelne transpozicije identiteta i prostora

2019-Identitet-prostor

U vremenu interneta i socijalnih mreža, čovekova svakodnevnica odvija se u hibridnom spoju realnog i virtuelnog prostora. Ovakvo okruženje ostavlja direktan uticaj na savremenu umetničku scenu i način rada mladih umetnika.

Umetnički prostori delovanja i savremeno stvaralaštvo idu u korak sa društvenim napretkom, prateći i ispitujući promene koje ga formiraju. Mladi umetnici okupljeni oko projekta Vizuelne transpozicije identiteta i prostora istražuju lične, prostorne i socijalne odnose koji učestvuju u formiranju našeg JA i njegovog okruženja. Šta konstituiše naš identit/e i kako ih razumemo, iščitavamo i predstavljamo? Koliko smo lično odgovorni za naše samokonstituisanje a u kojoj meri je to socijalni konstrukt društva kojim se okružujemo? Postajemo li višestruke ličnosti koje obitavaju u nebrojenim prostorima ili bezlični pojedinci, konzumenti kolektivno kanonizovanih vrednosti?

Umetnički prostori delovanja i savremeno stvaralaštvo idu u korak sa društvenim napretkom, prateći i ispitujući promene koje ga formiraju. Mladi umetnici okupljeni oko projekta Vizuelne transpozicije identiteta i prostora istražuju lične, prostorne i socijalne odnose koji učestvuju u formiranju našeg JA i njegovog okruženja. Šta konstituiše naš identit/e i kako ih razumemo, iščitavamo i predstavljamo? Koliko smo lično odgovorni za naše samokonstituisanje a u kojoj meri je to socijalni konstrukt društva kojim se okružujemo? Postajemo li višestruke ličnosti koje obitavaju u nebrojenim prostorima ili bezlični pojedinci, konzumenti kolektivno kanonizovanih vrednosti?

Ideja projekta je da istraži da li se i kako današnja konceptualizacija nas samih i našeg okruženja razlikuje od perioda koji je prethodio današnjoj hibridnosti kojom se okružujemo. Sa ciljem da omogući vidljivost umetničke prakse mladih umetnika, projekat se fokusira na kreiranje različitih platformi poput, tribina, izložbi, predavanja i radionica, putem kojih teži da širu javnost upozna sa radom i praksom mladih umetnika i umetnica koji se bave temom identiteta. Projekat teži da sa publikom iz drugih kulturnih, ekonomskih i društvenih okvira pokrene javnu debatu o konsturisanju identiteta u savremenom tehnološki naprednom društvu.

U okviru projekta pokrenut je koautorski projekat #idplaces. Ideja projekta ima uporište u medijskom i fizičkom okruženju putem kojeg se naš identitet kreira, a gde se taj isti prostor našim kretanjem i interakcijom kako fizičkom tako i virtuelnom ponovo redefiniše i menja. Uzimajući za polazište medijski hajp Instagramable places (Insta places), projekat se bavi problematikom selfi i lajk kulture, problemim a interfejsa i meke moći (soft power), nagomilavanja sadržaja i prisutnosti.

U okviru projekta pokrenut je koautorski projekat #idplaces. Ideja projekta ima uporište u medijskom i fizičkom okruženju putem kojeg se naš identitet kreira, a gde se taj isti prostor našim kretanjem i interakcijom kako fizičkom tako i virtuelnom ponovo redefiniše i menja. Uzimajući za polazište medijski hajp Instagramable places (Insta places), projekat se bavi problematikom selfi i lajk kulture, problemim a interfejsa i meke moći (soft power), nagomilavanja sadržaja i prisutnosti.

Nosilac projekta je Akademija Umetnosti u Novom Sadu. Autor koncepta projekta je Sunčica Pasuljević Kandić, stručni saradnik na Katedri za Nove likovne medije na Akademiji Umetnosti. Okupljeni umetnici, autori radova i koautori radionice #idplaces su: Luka Stojanović, Jelena Gajinović, Vanja Novaković i Tijana Jevrić.

*Realizaciju projekta je podržalo Ministarstvo Kulture i Informisanja i Akademija umetnosti

O umetnicima:

Jelena Gajinović je medijska umetnica koja kroz fotografiju istražuje koncept nemesta i medijskog prostora koji utiče na sociološke i kulturne aspekte društva. Njen rad ispituje koncept identiteta prostora koji se oblikuje transpozicijom našeg identita sa jednog „ nemesta“ na drugo.

Vanja Novaković je medijska umetnica koja istražuje kreiranje današnjeg identitet pod okriljem tehnološkog razvoja koji favorizuje konzumerizam. Kombinacijom digitalnih i analognih medija ona svoje istraživanje usmerava ka načinima medijskog oblikovanja naše fizičke slike, nas kao individue i potrošača.

Tijana Jevrić je student na katedri za nove likovne medije koja svoju praksu gradi na istraživanju sve jačeg uticaja medijske kulture kao proizvođača društvene „stvarnosti“ i samosvesti.

Luka Stojanović je medijski umetnik koji putem animacije istražuje odnose komunikacije, identiteta i seksualnosti koji se redefinišu pod svakodnevnim uticajem internet kulture i njenog korisničkog intrfejsa.2018- u procesu
Ceo svet
#IDPLACES

2019-id-places-radionica

U okviru projekta Vizuelne transpozicije identiteta i prostora pokrenut je koautorski projekat #idplaces. Uzimajući za polazište medijski hajp Instagramable places (Insta places), projekat se bavi problematikom selfi i lajk kulture, problemim a interfejsa i meke moći (soft power), nagomilavanja sadržaja i prisutnosti. Instagram je postao najrasprostranjeniji medij koji konsturiše društvenu stvarnost i proizvodi vrlo specifične vizure svesti. Hajp za hvatanjem pravog momenta prisutnosti na najpopularnijim lokacijama sa najpopularnijim sadržajima, koji ćete plasirati svetu kako bi prikazali određenu vizuru sebe i stvarnosti, je kreirao situaciju ne prisustva. Koncept „As long as it’s present on Instagram it happened“ učinio je da zabeleška momenta prisustva biva bitnija od prisutnosti i istinskog doživljaja mesta i situaciju u kojoj smo se zatekli.
Subverzivno se koristeći istom platformom autori žele da nas vrate na one vrednosti koje nam današnjom primenom ovog medija izmiču.

Projekat započinje 09.marta 2019. godine sa radionicom u Parizu koja se bazira na osnovama psihogeografske šetnje urbanim prostorima. Koristeći šetnju kao sistem navođenja kroz prostore u potrazi za mestima ili nemestima, radionica ima za cilj da mapira identitetske tačke grada koje su manje poznate ali ne i manje vredne. Ideja je da se moć brendiranja koju Instagram poseduje obrne i usmeri na prostore i priče prisutnosti i omogući kreiranje mnogo detaljnije i realnije lične karte posećenog grada i njegovih građana.

Ko-autori projekta #idplaces su:
Luka Stojanović, Jelena Gajinović, Vanja Novaković i Tijana Jevrić u saradnji sa Sunčicom Pasuljević Kandić01.02.2019. 18h, Muzej Staroga Grada - Hvar
Ceo svet
Bogovnik
Izložba Konstantina Đuričkovića na Hvaru

2019-Bogovnik

Muzej Staroga Grada, ostrva Hvar u Hrvatskoj, će ovog petka ugostiti našeg studenta IVg Konstantin Đuričković. Kao uvod u Noć muzeja Konstantin će predstaviti svoje radove koji istražuju virtualnu realnost i digitalno poganstvo putem izložbe Bogovnik. Koo propratni deo programa Konstantin će održati i radinonicu – Recikloboti gde će učenici imati priliku da koriste odbačene predmete te samostalno kreiraju reciklirane robote.

Više o dešavanju na
https://msg.hr/2019/01/25/noc-muzeja-2019/18. i 19.12.2018. u 19h - mala sala Pozorišta Mladih, Ignjata Pavlasa 4
20.12.2018. u 18h - Akademija Umetnosti, Đure Jakšića 7
9. SHORTZ!
Internacionalni festival kratkog filma i videa2018-Shortz

2018-Shortz

Ukoliko želite da uživate u zanimljivim kratkim filmovima sa prestižnih svetskih festivala, u prijatnoj atmosferi Pozorišta Mladih, pridružite nam se na Devetom po redu Internacionalnom Shortz Video/Film Festivalu, 18. i 19. decembra u maloj sali Pozorišta Mladih, ul. Ignjata Pavlasa 4, sa početkom u 19h. Poslednji dan festivala počinje od 18h na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu, ul. Đure Jakšića 7. Očekujemo vas!

O nama:
Internacionalni festival kratkog filma i videa SHORTZ realizovan je do sada osam puta pri Novosadskom Univerzitetu, Akademiji Umetnosti u Novom Sadu, departmana Novih Likovnih Medija. U proteklih osam godina Festival je ostvario neformalnu saradnju sa referentnim umetničkim inicijativama u svetu. SHORTZ ima bogatu arhivu video umetnosti i kratkog filma kako domaćih tako i stranih kontakta, internacionalno poznatih autora, dobitnika brojnih nagrada. Bogatu arhivu nagrađivanih studenstkih kratkih filmova i video radova i Tim sa dugogodišnjim iskustvom u realizaciji ovog Festivala.

Ceo program je dostupan na našem veb-sajtu:
https://shortzfestival.wixsite.com/filmshortz/shortz-program-2018

FB link: https://www.facebook.com/shortzfilmfestival/
Vimeo: https://vimeo.com/shortzOd Novembra 2018. do Januara 2019.
Katedra za Nove likovne medije
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Joana Kuiroga
Umetnik u rezidenciji

2018-Fermento

2018-Fermento-JQ

2018-Fermento-Book

Počevši od ove godine, odeljenje za Nove likovne medije otvara vrata prvom rezidentu u okviru projekta Zajedničko mentorstvo / Šta je umetnost. Tokom ovog semestra naša katedra će ugostiti brazilsku umetnicu Joanu Kuirogu.

Joana će raditi na njenom dugogodišnjem projektu Fermento. Njen projekat predviđa stvaranje kvasca na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu - proces koji traje otprilike 15 dana - od čega nastaje hleb koji će se periodično deliti u otvorenom studiju ili izložbi. Na ovaj način Joana će istraživati doslovan i apstraktan koncept "nevidljivog života". Njena ideja je da razmotri kako naša percepcija i naša pažnja na ono što se nalazi oko nas, može transformisati u nešto vidljivo i kolaborativno. Tokom svoj projekta sarađivaće sa studentima Akademije i svoje istraživanje će podeliti sa javnošću.

Joana Kuiroga ima akademsku pozadinu u Filozofiji, ali su je ideje i rad doveli do umetničke prakse. Njena prakse je uronjena u kolaborativni rad i umetnička istraživanja koja su je dovela do kustoske prakse. Aktivno objavljuje pisane radove vezane za umetnost u Brazilu i šire. Već godinama sarađuje sa Fredonom Fonom kao umetnički duo pod nazivom Pendulo gde razvijaju projekte koji uključuju saradnju sa lokalnim zajednicama. Izlagala je širom Južne Amerike, Francuske i BiH.

Linkovi na njenom radu:
https://joanakuiroga.com/Fermento-do-ar-ao-seu-redor
https://vimeo.com/album/454824
https://vvv.penduloart.com/

Za više informacija o procesu njenog rada u Srbiji i drugim aktivnostima pratite nas na našoj veb stranici i putem društvenim medijima.12 - 13.05.2018. Studentski grad - Kampus Univerziteta Novog Sada
Napravi, prošetaj i pronađi!
10. MEĐUNARODNI FESTIVAL NAUKE I OBRAZOVANJA

2018-Lokativna-igra

Na 10. MEĐUNARODNOM FESTIVALU NAUKE I OBRAZOVANJA 2018. Katedra za nove likovne medije će održati dve kreativne radionice kroz koje će posetioci imati priliku da kreiraju i istražuju. Naučićemo vas kako da brzo i lako napravite svoju duhovitu zvučnu skulpturu za poneti i otkrijete šta se krije u ćoškovima festivala. Pozivamo Vas da se uključite u interaktivnu potragu za Fruškogorskim mitskim stvorenjima i osvojite majicu ili stiker sa svojim omiljenim stvorenjem.05.05.2018. Novi Sad / nlm / kej
International Dawn Chorus Day - Field recording
Sound Camp Workshop

2018-Souncamp-workshop

U subotu 05. Maja, studenti katedre za nove likovne medije okupili su se povodom Internacionalnog Dawn Chorus dana. Ovaj dan obeležava proslavu zvukova prirode i čovekovog okruženja i putem javne mape zvukova deli svoje zvučno okruženje sa drugim zajednicama u svetu.
Katedra se pridružila internacionalnom projektu Sound Camp i strimovala zvukove grada Novog Sada.21 - 23.12.2017. u velikoj sali zgrade Rektorata
tokom tri projekciona dana, od 18 časova.
8. SHORTZ!
Festival video umetnosti i kratkog filma

2017-Shortz-min

Internacionalni festival kratkog videa i filma “SHORTZ” do sada je održan sedam puta, sa raznim temama (3D video, vertikalni film, akcioni film, nemi film...) i ekspavnizvnom ambicijom da se prikaže kako studentski film tako i značajna ostvarenja renomiranih autora.
Poučeni iskustvom prethodnih osam festivala, očekujemo veliku zainteresovanost publike i dobru recepciju kritike.
Festival je pokrenula Katedra za nove likovne medije Departmana likovnih umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu 2009. godine. Učešće i ulaz na Festival su besplatni.

Malo više o festivalu možete saznati na:
http://shortzfestival.wixsite.com/filmshortz
https://www.facebook.com/shortzfilmfestival/

08.12.2017. 14-17h u prostorijama katedre za nove likovne medije
DIY Piezo Mic - Radionica
2017-Jan-Fabre

Pozivamo vas da u četvrtak dođete na radionicu DIY tehnika u okviru Sound Arta. Naučećemo vas kako da jednostavno napravite Piezo mikrofon i kreirate zvučni instrument.23-25.10.2017. Muzej savremene umetnosti Vojvodine | Kino sala
SOUND ART radionica
2017-Sound-art-Risk-Change

Naši studenti II i IIIg imali su priliku da učestvuju u Sound Art radionici sa umetnikom Simon Macuh (SI).
Simon je studente upoznao sa tehnikama terenskog snimanja i svojom praksom koja je fokusirana na upotrebu zvuka kao istraživačkogmedija. Simon je bio jedan od umetnika u rezidencionalnom programu projekta RISK CHANGE organizovanog od strane Muzeja Savremene umetnosti u saradnji sa kustosima Petrom Tomažem Dobrilom (SI), Ninom Jezom (SI) i Sanjom Kojić Mladenov (RS).

Više o njihovom projektu na:
www.msuv.org www.riskchange.eu25.10.2017. 09.30h u prostorijama novih likovnih medija
Neverbalni teatar na primeru Jan Fabra
Gostujuće predavanje Maje Fink
2017-Jan-Fabre

Katedra za nove likovne medije, ove nedelje ugostiće Maju Fink koja će održati predvanje o neverbalnom teatru na primeru umetnika Jan Fabra. Predavanje je namenjeno svim studentima akademije i obuhvatiće prikaz dve prakse performansa i neverbalnog teatra.jun / jul 2017. IZLOG 34 / Pašićeva 34 / Novi Sad
IZLOG 34
Izložba studenata Novih likovnih medija
Akademije umetnosti u Novom Sadu

2016-Organi-organizmi

IZLOG 34 predstavlja uličnu mini galeriju, ad hoc izložbeni prostor u izlogu Teatra 34. IZLOG 34 preuzima oglasnu tablu Teatra 34, te umesto oglašavanja repertoara pozorišnih predstava, tokom juna i jula meseca, objavljivao je radove studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu. Poput repertoara teatra, IZLOG 34 objavljivao je novi rad svakog četvrtka u nedelji. IZLOG 34 izmešta umetnost u javni prostor i svojevrsni je one work gallery, u kojem se izlaže prvenstveno jedan rad jednog autora.

U saradnji sa TEATAR 34 i studentima Akademije umetnosti u Novom Sadu: Ivana Čavić, Jelena Gajinović, Luka Stojanović, Katarina Kapičić, Vanja Novakovič, Igor Šiler28.04.2017. 11.00h u prostorijama katedre za nove likovne medije
Shinseungback Kimyonghun!
Gostujuće predavanje Seulskog umetničkog dua
2017-Shinseungback Kimyonghun!

U petak će katedra za nove likovne medije ugostiti umetnički duo Shinseungback Kimyonghun! koji dolaze iz Seula. Umetnici će se predstaviti publici sa svojom umetničkom praksom koja ispituje digitalne medije i nove tehnologije, algoritme i njihov uticaj na društvo kroz interaktivne radove, objekte, video i fotografiju.

Više o umetnicima možete saznati na: http://ssbkyh.com/10.04.2017. 15.30 - 17.00h u prostorijama katedre za nove likovne medije
DIGITALNA BEZBEDNOST ZA STUDENTE
2017-Digitalna-bezbednost

Pozivamo vas na serijal predavanja o pitanjima digitalne bezbednosti. Predavanja i diskusija će obuhvatati teme:

Digitalna bezbednost na javnim skupovima, prikupljanje podataka sa mobilnih telefona, anonimnost i privatnost komunikacije, socijalne mreze i privatnost, anonimnost i kreiranje sadrzaja, uvrede, pretnje i odgovornost u online komunikaciji, cyber napadi i odbrana...

Predavanja su OTVORENOG tipa, tako da možete pozvati kolege i koleginice sa ostalih godina, departmana, fakulteta. Predavanje će održti profesor Vladan Joler.Mart 16 - April 20, 2017. ARTGET galerija, Kulturni centar Beograda
Kućne vežbe
Izložba studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu

2017-Kucne-vezbe

Kućne vežbe zamišljene su kao vežbe komunikacije u kojima se postavljaju režirani (kratkoročni) zadaci sa posebnim instrukcijama koje učesnici projekta daju jedni drugima. Kućne vežbe nude niz kreativnih vežbi koje se mogu lako ispuniti, sa minimalnom opremom, uz samo malo napora i u jednostavnim prostorno-vremenskim uslovima. Kućne vežbe se mogu upravljati od kuće, izvoditi ih kod kuće ili usput, sa ili bez saučesnika.
Prateći jednostavna ali posebna uputstva, radovi istražuju pitanja umetnosti – značenje, funkciju i status umetničkog dela. U saradnji sa umetnicima i studentima Akademije umetnosti u Novom Sadu, Kućne vežbe se zasnivaju na razvijanju brzih rešenja bez „koncepcijskih pretenzija“. One predstavljaju svojevrsne likovne, estetske i idejne vežbe razgibavanja, koje upućuju kako alternativne metode umetničke edukativne strategije utiču na razvijanje kreativnog mišljenja. Kućne vežbe izvode se u različitim medijima, u zavisnosti od zadatka, koriste se fotografije, crteži, video radovi, objekti, tekstualni i/ili audio zapisi, pomoću kojih se dokumentuju interakcije, intervencije i/ili međusobne komunikacije. Kućne vežbe, zapravo uzimaju za inspiraciju niz referenci iz istorije umetnosti, uključujući i pokrete iz 1960-ih i 1970-ih ili autori kao što su Sol Levit (Sol LeWitt), Joko Ono, (Yoko Ono), Alison Nouls (Alison Knowels) i drugi, ali i savremenih tendencija kao što je internet projekat LTLYM (2002/09) Mirande Džuli (Miranda July) i Harel Fletčera (Harrell Fletcher) ili izložbe do it (1993 - ) kustosa Hans Ulriha Obrista (Hans Ulrich Obrist) ili izložbe We are all photographers now (2007). U tom svetlu, Kućne vežbe se oslanjaju na svojevrsnu kolektivnu edukaciju, međutim, fokus nije (samo) na estetskim funkcijama umetničkog dela, već i na socijalno-emocionalnoj interakciji učesnika. One se ne ogledaju (samo) u materijalnošću predstavljenih dela, već se njihova vrednost prepoznaje upravo u otkrivanju različitih nijansi ljudskog tumačenja, odnosno u različitim interpretacijama kako zadatka, tako i nas samih.

učesnici: Danica Bićanić, Monika Sigeti + studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu u sklopu nastavne jedinice Likovni elementi - Sanja Anđelković, Konstantin Đuričković, Milica Jokić, Jelena Kuzmanov, Katarina Kapičić, Mladen Novaković, Vanja Novaković, Petar Milić, Glória Monyov, Gyöngyi Rác, Jelena Gajinović, Ivana Čavić, Petar Savin, Luka Stojanović, Aleksandar Apatović, Miloš Bibić, Jelena Bursać, Mladen Čeljuska, Emil Čorba, Nemanja Dejanović, Luka Drljan, Natalija Hajagoš, Tamara Jovanov, Doroteja Lovre, Nikola Mitić, Nemanja Mrkšić, Marija Ranković, Natalija Ranković, Tatjana Smiljanić, Filip Funštajn, Miroslav Janjin, Zorana Matković, Bogdan Simeunović, Kristina Božović, Zorka Ćirović, Božo Ivanković, Strahinja Jajić, Lidija Krnjajić, Duška Miladinović, Marina Stojšić, Luka Žurovski, Marija Cvetković, Dušan Ivić, Tijana Jevrić, Novak Požarev, Sandra Jakovljević, Igor Šiler, Una Tomašević, Vasilije Vujović, Ivan Vuknić, Jovan Dobrijević, Nataša Domazetov, Isidora Milaković, Anja Milivojević, Jelena Mišljenović, Višnja Nedeljkov, Nina Batinica, Ivana Bućko, Lenora Kapuši, Olga Mandić, Ana Ristić, Teodora Šćepanović, Nevena Silaški, Marija Stošić, Milica Strizović, Anđela Živković, Stefan Grković, Relja Milanović, Leon Radosavljević, Lidija Raletić, Nikola Uzelac23 - 26.12.2016. Novi Sad
7. SHORTZ!
Internacionalni festival kratkog filma i videa

2016-Shortz

Tema sedmog po redu internacionalnog festivala videa i kratkog filma "Shortz" ove godine je "Nulta tačka''. Termin nulta tačka ili površinska nula opisuje tačku na Zemljinoj površini koja je najbliža detonaciji. U slučaju eksplozije iznad zemlje, nulta tačka označava tačku na zemlji direktno ispod detonacije. Termin je često povezan sa nuklearnim i sa eksplozijama drugih velikih bombi, kao i zamljotresima, epidemijama i drugim katastrofama i njime se označava tačka najveće štete. Termin se često koristi i u označavanju geografskog epicentra.
23. i 24. decembra 2016. od 19 časova u Kosovskoj 33. biće predstavljeni aktuelni, nagradjivani autori iz sveta video umetnosti, animacije i kratkog filma medju kojima su Kristian Cerami, sa radom ,"Crna ovca'', Džob Džoris i Marieke sa radom ,"Bez zvuka'', Marlie van de Vel sa radom ,,Džonas i More'', Harald Hand sa radom ,"Carstvo Zla'' kao i mnogi drugi značajni autori.23.12.2016. 10h u prostorijama katedre za nove likovne medije
Exhale Exile
Predavanje studentkinje Sanje Anđelković

2016-Deep-web-map

U petak u 10h naša koleginica Sanja Anđelković prezentovaće projekat Exhale Exile na kojem je učestvovala!

Malo više o samom projektu:
Filmska projekcija se održava u sklopu projekta Exhale Exile koji nastoji da „osvetli“ različite vidove represije, marginalizacije i agresije prema ženama migrantkinjama. Grupa okupljena oko projekta Exhale Exile želi da učini vidljivim specifične situacije, ali i opšte tendencije koje se tiču prirode izbeglištva a koje najčešće podrazumevaju manipulaciju, agresiju, predrasude, zlostavljanja, zloupotrebe, eksploataciju, diskriminaciju, sa posebnim fokusom na položaj žena u izbeglištvu.

Interdisciplinarni projekat Exhale Exile je podržan od Rekonstrukcija Ženski fond.12.12.2016. 15.30h u prostorijama katedre za nove likovne medije
Peter Sunde
Gostujuće predavanje

2016-Peter-Sunde

Sutra u 15.30h u našim prostorijama imaćemo priliku da ugostimo internet aktivistu i osnivača Pirate Bay, BitTorrent i Flattr, Pitera Sundea. Piter će održati predavanje o svojoj praksi, teorijama i radu. Predavanje će biti u vidu diskusije, zato vas pozivamo da dođete da pričamo.

Svi zainteresovani su dobrodošli, zato širite i share-ujte vest.Novembar 2016.
Deep Web Map
zajednički rad studenata III i IV godine

2016-Deep-web-map

Timski rad studenata III i IV godine predmeta digitalne umetnosti prikazuje istraživanje o Deep Webu. Kreirana mapa koristi tehniku augmentovanog štampanog materijala kroz ZappAr aplikaciju.

Mapa je usmerena tura kroz Deep Web koja prikazuje šta sve možete zateći dok tumarate ne indeksiranom mrežom u moru podataka. Prikazane su teme o muzičkoj pirateriji, socijalnim mrežama na deep webu, privatnosti i umetničkim radovima kojima možete pristupiti isključivo putem Tour-a.13.10.2016. 15h prostorije katedre za nove likovne medije
DOWNRIVER
Gostujuće predavanje

2016-Downriver

Katedra za nove likovne medije ima priliku da ugosti poljsko/austrijsku umetnicu Marushka Polakova koja će održati predavanje o svojoj nomadskoj umetničkog praksi. Marushka će se predstaviti sa svojim pomorskim dnevnikom crteža i pričaće o umetničkoj praksi koja se odvija na vodi, kolektivnom radu nomadskih umetnika.07.10.2016. 10-16h u prostorijama katedre za nove likovne medije
ODBRANA MASTER RADOVA
2016-Bogdan-Stefanovic

Ovog petka u prostorijama katedre, studenti Master studija Novi likovni mediji odbraniće svoje teze. Odbranu master rada Bogdana Stefanovića imaćete priliku da čujete u 10h časova u našem prostoru NLM. Odbranu master rada Jasne Pavlović imaćete priliku da čujete u 15h časova takođe u našem prostoru NLM.17.05.2016. godine. U 19h. u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine
Organi i organizmi
Izložba studenata Novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu

2016-Organi-organizmi

Projekat “Organi i organizmi” je zamišljen kao otvorena platforma za prezentaciju radova mlađih autora,tako da je izložba zamišljena kao uvid u recentnu novomedijsku umetničku praksu, ali i afirmacija Katedre za Nove likovne medije pri Likovnom departmanu Akademije umetnosti u Novom Sadu. Izložba je nastala kao rezultat radionice pod nazovom “Uvod u vvvv“ koji je držao Stefan Jovanović, a u organizaciji prof. Isidore Todorović.

Izlagači: Vanja Novaković, Jelena Gajinović, Luka Stojanović, Katarina Kapičić, Stefan Jovanović, Sanja Anđelković, Petar Milić , Mladen Novaković, Pera Savin, Zoran Radulović, Milica Jokić

“Organi i organizmi” predstavlja kolektivnu izložbu interaktivnih prostornih instalacija, koji se fokusiraju na istraživanje novih medijskih praksi i različitih načina pristupanju problemima tehnologije, društva i politike. U sve više tehnološki determinisanom svetu naša funkcija kao neminovnih učesnika jeste da se pozicioniramo i opstanemo raspoznavajući nove zakonitosti / nova pravila igre koje diktira bezizlazni progres (tehnološki, biološki itd). Futurologija nas upozorava da se bližimo tehnološkom singularitetu gde će pametne mašine oblikovati naše drušvo, dok nas, na primer, biopolitika upozorava da ljudi kao biološke jedinke neće bit zaboravljeni od interesa kapitala u sve više posthumanističkom svetu. Izložba Organi i organizmi bavi se misaonim eksperimentom koji spaja ove aspekte društva - politiku i političnost tehnologije, biopolitiku, odnosno politiku tela u tehnokratiji i futurizme u svojevrsni misaoni eksperiment o budućnosti našeg društva. Shvatajući da su biološki/ društveni i tehnološki organi (shvaćeni kao kolekcija tkiva spojeni strukturalno radi zajedničke funkcije) spojeni i isprepletani u jedan zajednički organizam - kontinualni živi sistem u okviru kojeg koegzistiraju. Na ovaj način izložba se bavi klasičnim predikcijma budućih interaktivnih okruženja - projekcijama o poziciji autonomnih bioloških i nebioloških organizama, kao i teorijama roda u tehnološkom okruženju.Februar 2016. Svakog ponedeljka od 13-17h
U prostorijama katedre za nove likovne medije
Okrugli stol - Čitanja i diskusije o digitalnoj umetnosti
2016-Okrugli-sto

Ovog meseca pozivamo sve da se pridruže predmetu digitalne umetnosti na razgovorima. Obrađivaćemo tekstove iz teorije medija, digitalne umetnosti i tehnologija. Čitaćemo tekstove Jussi Parikke, Gert Lovnika, Manuela Castellasa i drugih. Pozivamo vas da se pridružite čitanju i razgovoru. Tekstovi će se dodeljivati svake nedelje po izboru.

Čitanja i diskusije moderiraće stručni saradnik Sunčica Pasuljević Kandić.25 - 26.12.2015. u Muzeju Savremene Umetnosti u Novom Sadu.

6. SHORTZ!
Internacionalni festival kratkog filma i videa

2018-Shortz

Tema ovogodišnjeg festivala je Eksperimentalni video. Jedna od definicije Experimentalnog / avangardnog filma jeste i: “Žanr ili način pravljenja filma koji rigorozno promišlja filmske konvencije i istražuje tradicionalne narative”. Ideja festivala je da se fenomen eksperimentalnog videa /kratkog filma u duhu ove definicije istraži hrabro, kreativno i bezkompromisno. Kao i svake godine festival će biti mešavina kvalitetnih radova mlađih autora kao i već afirmisanih zvezda internacionalne umetničke scene. Festival neguje i afirmiše autorski umetnički izraz, profesionalizam, ali i entuzijazam mladih autora.
Ovogodišnji Shortz održava se 25 - 26. decembra u Muzeju Savremene Umetnosti u Novom Sadu.


Malo više o festivalu možete saznati na:
http://shortzfestival.wixsite.com/filmshortz
https://www.facebook.com/shortzfilmfestival/